A/B Frugthaven

8220 BrabrandGenveje

Andelsboligforeningen Frugthaven

Du finder en kort omtale af ejendommen og boligerne. Der er orientering om foreningen samt kontaktoplysninger til bestyrelsen.

For beboere

Generalforsamlingsreferater, vedtægter, husorden m.v. kan hentes eller læses direkte her på hjemmesiden. Bestyrelsens nyhedsbrev samt aktivitets oplysninger kan også findes her.

For bestyrelsen

Bestyrelsen har sit eget område på hjemmesiden med oplysninger vedrørende bestyrelsesarbejdet, indkaldelser, bilag referater m.v.

Opdateret

Senest 23-09-2019.

Omegn

Vejr