A/B Frugthaven

8220 BrabrandGenveje

Andelsboligforeningen

Foreningens navn er A/B Frugthaven. Formålet er at eje og administrere ejendommen J.P.Larsens Vej 23-29, 8220 Brabrand.

Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med erhvervelsen af andelen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom. Hver andelshaver må kun have brugsret til én bolig og er samtidig forpligtet til at bebo boligen.

Boligen kan kun i særlige tilfælde fremlejes og kun med bestyrelsens udtrykkelige godkendelse. Gentagne gange er ønske om fremleje afvist.

Kontakt til bestyrelsen

Formand: Marianne Lorentzen

Facade